ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់និយ័តករ

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមប្រធាន ថោង ចិន្ដា និងអមដោយ ឯកឧត្តមសមាជិក ប្រធាននាយកដ្ឋាន ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

ប្រធាន៖
 • ឯកឧត្ដម ថោង ចិន្តា
សមាជិក៖
 • ឯកឧត្ដម អូក ដូរ៉ានី
 • ឯកឧត្ដម សេង សុទ្ធី
 • ឯកឧត្ដម ជា ច័ន្ទតារ៉ា
 • ឯកឧត្ដម ស្រ៊ុន គឹមសាន
 • ឯកឧត្ដម អ៊ូ បូរ៉ាត់
ប្រធាននាយកដ្ឋាន៖
 • លោក ហៀង បូរ៉ាន់
 • លោក ប៉ាវ លាងឃុន
 • លោក ទេព ប៊ុនបូរេន
 • លោក ពេញ សុខារដ្ឋ
 • លោក សៀង សិទ្ធី
 • លោក​ វ៉ែន ទីន