ម៉ោងធ្វើការ ​ព្រឹក ៧.៣០នាទី ~ ១២.០០នាទី & ​រសៀល ២.០០នាទី ~ ៥.៣០នាទី ៦៧៨៩ (Hotline) / (៨៥៥)​២៣​ ៧២២ ៣៣៣

info@trc.gov.kh

វិធានការបិទខ្ទប់គេហទំព័រដែលកំពុងធ្វើការប្រតិបត្តិការនិងផ្ដល់សេវាល្បែងស៊ីសងអនឡាញ និងល្បែងឆ្នោត ខុសច្បាប់

27 01 22

Comments

Off
 0
 Off

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.)សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱបានជ្រាបថា ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ន.ទ.ក. បានចាត់វិធានការបិទខ្ទប់គេហទំព័រចំនួន ១២៣ ដែលកំពុងធ្វើការប្រតិបត្តិការនិងផ្ដល់សេវាល្បែងស៊ីសងអនឡាញ និងល្បែងឆ្នោត ខុសច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។